Konferencje metodyczne dla katechetów

W pierwszym semestrze tego roku szkolnego odbyły się one w pięciu miejscach naszej diecezji 
(Kościerzynie, Lęborku, Chojnicach, Świeciu i Pelplinie). Ich temat to: „Jak wykorzystać to co uczeń 
ma zawsze przy sobie? - komputery, tablety, smartfony, czyli nowoczesne technologie multimedialne 
w katechezie”. Zostałem zaproszony do ich przeprowadzenia przez Wydział Katechetyczny Diecezji
Pelplińskiej. Warsztaty miały formę szkolenia z wykorzystania smartfonów i komputerów na lekcjach religii.
Kolejne kroki swojego wykładu przeplatałem muzyką wykonaną przez zespół “SomGorsi”. 
Młodzież z Ogólniaka na Klasztornej (potoczna nazwa szkoły z Kartuz), podzieliła się własnym talentem 
i pięknym wykonaniem utworów polskiej sceny muzycznej.  Konferencja w ten sposób stała się bardzo 
atrakcyjna w odbiorze. Słuchacze nie tylko poznali metody nowoczesnego nauczania, ale również 
mieli okazję spotkania się z dobrą muzyką. 

Zaprezentowałem też swoją trzecią z serii książkę. Pierwszą (“Być świeckim katechetom”) kierowałem do swoich kolegów - katechetów. Drugą (“Być nauczycielem - katolikiem”) napisałem by podzielić się 
własnym doświadczeniem z wierzącymi nauczycielami. Natomiast najnowszą (“Być, czyli istnieć 
dla innych”) dedykuje młodzieży, by nakłonić ją do przemyśleń nad własnym życiem.

GALERIA